Nye muligheter ved takrenovering

Mange synes det er kjedelig å bruke penger på å bytte tak. Takrenovasjon er en betydelig investering uten at man får den mest synlige oppgraderingen. Likevel kan denne delen av huset bli det nye satsningsområdet for fremtidsrettede boligeiere. Et nytt, gjennomtenkt tak kan fort bli en gullgruve.

Norske boligeiere er glad i oppussing innendørs, men utvendig tak blir ofte nedprioritert. Likevel er renovering av tak den investeringen som gir størst verdiøkning på boligen. Det hjelper det lite med et nyoppusset hus innvendig dersom ikke taket er tett.

ÅRSAKER TIL LEKKASJE
Takets viktigste funksjon er å holde konstruksjonen under tørr og det er svært sjelden taksteinen som er årsaken til lekkasje. Derimot skjer lekkasjer ofte rundt gjennomføringer i taket eller på grunn av skader på undertaket. Men et tak som er i dårlig stand resulterer ikke nødvendigvis i at det drypper fra taket, men det kan gi usynlige lekkasjer som gir råte.

SJEKK TAKET I TIDE
I verste fall må du skifte store deler av takkonstruksjonen dersom ikke taket blir renovert i tide. Derfor bør du få en profesjonell aktør til å undersøke taket etter 20-25 år, selv om det ikke er synlige tegn til skade. Er du i tvil om taket ditt er i orden, bør du heller undersøke det nå enn å leve i usikkerhet.

LEGG TAKET SELV
Det er lett å legge nytt tak selv, men det krever nøyaktighet og planlegging.
Du kan oppnå store kostnadsbesparelser ved å gjøre så mye arbeid selv. Legg et godt grunnlag med undertaket for et godt sluttresultat. Enkelte undertak er konstruert for å «puste», andre er helt tette. Valg av undertak er avhengig av takkonstruksjonen på huset ditt. Yttertakets tetthet, takvinkel, om taket har ett eller flere luftsjikt er elementer som må vurderes.

GOD UTLUFTING
Takstein legges på et system av undertak, sløyfer og lekter. Dette gir god utlufting mellom undertaket og taksteinene, samt muligheter for drenering av eventuell nedbør og kondens som måtte komme inn på undertaket. Det er svært viktig at sløyfer og lekter har riktig dimensjon for å få tilstrekkelig lufting. Før du legger sløyfer og lekter bør du kontrollere at takflatene er plane og i vinkel. En viss planhet av underlaget er nødvendig for at taksteinen skal ligge godt og pent. Toleranseklasse D i NS 3420 tillater svanker og bulninger ±8 mm på 2 m målelengde eller ±5 mm på 1 m målelengde.

SLIK LEGGER DU SLØYFER
Sløyfene legges fra raft til møne, plasseres oppå undertaket. Sløyfene bør festes med spiker-/skrueavstand på 300 mm eller mindre. Det er en fordel å bruke trykkimpregnerte sløyfer, og minimum tykkelse er 23mm. Sjekk imidlertid leggeanvisning for takleggingen som skal benyttes angående krav til lufting.

MONTER LEKTER RIKTIG
Lektene monteres i takets lengderetning, og er feste for takleggingen. Minste lektedimensjon er 30 mm x 48 mm. For soltakstein er kravet til sløyfe og lekter tykkelse 36 x 48 mm. Det må blant annet gis rom for legging av kabler. Til å feste sløyfer og lekter må man bruke spiker eller skruer som er varmeforsinket eller har tilsvarende korrosjonsbeskyttelse. Alternativt kan det benyttes skruer av rustfritt stål.

NØYAKTIGHET MED TAKSTEIN
Selve leggingen av takstein er ikke vanskelig, men det krever nøyaktighet. Som hovedregel begynner man nedenfra og arbeider seg oppover. Taksteinen festes på lektene med innfestningsklips. Solcelletakstein må legges under veiledning av sertifisert personell.

SIKKER FERDSEL
Et nytt tak trenger sikring, som snøsikring og stiger. Arbeidsmiljøloven krever typegodkjent utstyr for trygg og sikker forflytning på taket. Feieren ferdes ikke på taket ditt dersom dette ikke er i orden.

TJEN PENGER PÅ TAKET
Tradisjonelt har det vært takets oppgave å holde konstruksjonen under tørr. I dag er taket blitt en ressurs. I tillegg til å holde konstruksjonen under tørr, kan taket ditt også produsere strøm. Solcellepanel og solcelletakstein til strømproduksjon blir en viktigere ressurs i årene fremover.

SOLCELLETAKSTEIN ER FREMTIDEN
Takstein med solceller er en ny type teknologi som kamuflerer solcellepanelet i resten av taket. Ved å bygge taket med solcelletakstein har man flere muligheter enn med solcellepaneler, både med tanke på plassering, utseende og effektivitet. Man slipper å legge vanlig tak i tillegg, som betyr at dette er et bedre valg for de som bygger nytt hus eller legger nytt tak. Kostnadene for solcelletakstein har lenge vært er en god del høyere enn vanlige solcelleanlegg med priser på rundt 3.500 kroner per kvadratmeter. I dag kan Skandia Smarthus i samarbeid med Skarpnes og Sun-Net tilby norskproduserte solcelletakstein utviklet for Skandinaviske forhold til en pris rundt 2.000 per kvadratmeter. Denne taksteinen har et moderne design med de samme kravene til kvalitet som Skarpnes har hatt i over 100 år. For de fleste hus vil det være formålstjenlig å produsere mellom 6.000 og 9.000 kWt i året.

SELG STRØMMEN DU IKKE BRUKER
Når man produserer egen strøm får man mulighet til å selge overskuddet tilbake til strømnettet. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er plusskunder sluttbrukere som har overskuddskraft som kan mates inn i strømnettet, hvor innmatet effekt ikke overstiger 100 kW. Prisen man får for den solgte strømmen avhenger av hvilken strømleverandør man inngår avtale med. Skandia Smarthus tilbyr en god plusskundeavtale gjennom søsterselskapet SkandiaEnergi.

SJEKK MULIGHETEN PÅ DITT TAK
På skandiasmarthus.no finner du et grafisk verktøy som viser hvilke hustak som er optimale for solceller.

Du kan enkelt søke på egen adresse og finne ut hvor mye strøm du kan produsere selv på ditt tak.

SKANDIA SMARTHUS KAN VEILEDE DEG
Dersom du synes et slikt prosjekt virker for vanskelig med mange valg og nye teknologier har Skandia Smarthus en «one-stop-shop» tjenese for alle dine spørsmål og leveranser.

Kontakt oss – vi ser frem til å hjelpe deg.

Arnt Aske
Administrerende direktør | Skandia Smarthus
Telefon: 974 71 222 | arnt.aske@skandiasmarthus.no