Solstrøm øker verdien på huset

Det er velkjent at et solstrøm-anlegg enten det er solcellepanel eller soltakstein vil redusere boligens strømutgifter. Nå er det også slått fast at Solstrøm-anlegget øker verdien på huset.

I en fersk studie har Vattefall og Sveriges Landbruksundiversitet undersøkt hvordan et solcelleanlegg påvirker verdien på huset. Undersøkelsen omfattet 8.000 hjem med solceller og 50.000 andre boliger solgt i perioden 2012-2018. Det er også tatt hensyn til tomteareal, boareal, antall rom, byggeår og en rekke andre miljø- og sosioøkonomiske faktorer, og man har sammenlignet prisene på hus med og uten solceller. Konklusjonen i studien er at solceller øker verdien på huset med 14 prosent mer enn kostnaden med solcellene.

Solceller er kort sagt god butikk
Lavere strømkostnader og 14% ekstra verdi på investeringen i solstrømanlegget gjør solceller til god butikk. I tillegg oppnår man et mer miljøvennlig hus, og de fleste hus med solcelle-anlegg vil kvalifisere for grønne boliglån, slik at oppnår lavere rente boliglån.

Vil du øke verdien på huset, så sjekke dine muligheter for Solstrøm her