Solstrøm – egenprodusert strøm til en brøkdel av dagens strømpris

Prisen på den strømmen du får levert til daglig over nettet omfattes av Nettleie, Forbrukeravgift, Kraftpris og Moms. I første kvartal 2019 utgjorde dette totalt 1,24 kr/kWh. i gjennomsnitt for norske husholdninger.

Solstrøm – strøm uten avgifter

Med et solstrømanlegg kan du produsere din egen strøm til en brøkdel av dagens strømpris. Den strømmen du produserer og bruker selv omfattes ikke av noen avgifter. Investeringskostnaden for solstrømanlegget er den eneste kostnadsdriver på egenprodusert strøm. Et solstrømanlegg fortsetter å produsere strøm til samme lave pris uavhengig av effekttariffer og utenlandskabler.

Solstrøm  – en god investering

Fordeler du investeringskostnaden på anleggets forventede totalproduksjon får du en kWh pris på en brøkdel av markedets strømpris. Et solstrømanlegg på 4.3 kWp med en forventet årlig produksjon på 4.300 kWh og totalpris etter Enovastøtte på 69.750 vil fordelt over 30 år gi en pris pr. kWh på 59 øre. Regner man i tillegg inn forventet prisøkning på strøm, så vil egenprodusert strøm bli svært mye rimligere enn den strømmen man kjøper over nett.