Solenergi største kraftkilde allerede i 2035.001

Solenergi blir største kraftkilde allerede i 2035

Denne høsten la Statkraft frem sin lavutslipp-prognose frem mot 2050, og de konkluderer med at Solenergi vil være den største kraftkilden allerede i 2035, og i 2050 vil være 30 ganger mer Solstrøm enn i dag.

Sol er den raskest voksende energikilden i verden og produksjonen økte med 25 prosent i fjor. Samtidig sank prisen med 20 prosent. Statkraft spår i sitt lavutslippsscenario at solkraft vil vokse raskere enn alle andre energikilder, og bli den største kilden til kraftproduksjon allerede i 2035. 

«Sol er ekstremt billig, enkelt å sette opp, og det er lite arealkonflikter. Solenergi har en stor kraft i retning av å endre verden», sier strategi- og analysesjef i Statkraft, Henrik Sætness

Det vil fortsatt skje mye innenfor Solenergi.

Sætness tror at mye fortsatt kan skje i solcellemarkedet. Hittil har man bare forbedret de solcellene som fantes da jeg var liten gutt. Det er fortsatt samme teknologi, men kostnaden har falt masse. Hva med glass? Silisium? Vi er fortsatt langt unna kostnadene ved råvarene.

– Når et produkt begynner å lages i fabrikk, enten det er biler eller flatskjermer, faller kostnadene. Slik har også kraftbransjen blitt. Den har gått fra store sentrale anlegg, til solteknologi fra fabrikk. Og kostnadene stuper, sier Sætness.

Årlig analyse av globale energitrender.

Statkraft legger hvert år frem en analyse hvor de ser på globale energitrender og de norske mulighetene i et energimarked som utvikler seg raskt. Analysen tar utgangspunkt i kjente teknologier, og forutsetter det Statkraft beskriver som en optimistisk og realistisk videreføring av dagens trender innen fornybar og grønn teknologi.

I analysen anslår Statkraft at verden i 2050 vil ha 30 ganger mer Solstrøm enn i dag, og at dette vil dekke hele 40% av energiproduksjonen. Bakgrunnen for denne veksten er at Solenergi er billig å bygge ut, og det krever mindre areal enn for eksempel vindkraft.

Andre funn i analysen er:

  • 8 ganger mer vindkraft enn i dag
  • Vindkraft vil dekke 30 % av kraftproduksjonen
  • Dobbelt så stort elektrisitetsbehov som i dag
  • 43 % lavere oljeetterspørsel
  • 20 ganger større strømforbruk innen transport
  • 44 % lavere klimagassutslipp
  • Olje passerer kull som største utslippskilde i 2040
  • Gass passerer olje som største utslippskilde i 2045