4. PRODUSER DIN EGEN SOLSTRØM

Du produserer ren og billig i minst 25 år fremover.

Skandia Smarthus høykvalitets solcellepaneler og solcelletakstein, som både har lang levetid og god effekt ytelse i hele sin livstid.

Du får betalt for den strømmen du ikke bruker selv. Skandia Smarthus tilbyr sammen med SkandiaEnergi en gunstig Solstrøm-avtale, hvor vi betaler kr 1,- pr kWh opptil 5000kWh per år.

Se mer om Solstrøm-avtalen her.

Skandia Smarthus holder deg løpende orientert om utvikling av nye produkter og tjenester.