Solstrøm - Plusskundeavtale


En Plusskunde-avtale sikrer at du kan tjene penger på din egenproduserte Solstrøm. I samarbeid med SkandiaEnergi tilbyr vi en svært gunstig Solstrøm-avtale

SkandiaEnergi sin Solstrøm-avtale har disse betingelsene

    • Vi betaler kr 1,- pr kWh for overskuddstrøm opptil 5000 kWh de første 12 månedene.  Deretter timesbasert områdepris
    • Kun kr 35,- i månedspåslag , samt et påslag på 5,95 øre/kWh som inkluderer lovpålagte  el-sertifikatkostnader.
    • 12 måneders bindingstid