Effektiv Dato: Mars 08, 2019

Personvern

Personvern og sikkerhet hos Skandia Smarthus

Et av våre viktigste løfter til deg som kunde er at du kan stole på oss. Du som kunde kan stole på at vi ivaretar ditt personvern og er åpne om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

For å kunne levere tjenester til våre kunder er det en forutsetning å innhente og behandle enkelte personopplysninger. En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være opplysninger som direkte knyttes til deg som person, slik som navn og personnummer. Men det kan også være opplysninger som indirekte identifiserer en person, slik som forbrukshistorikk og bruk av nettsider. På Datatilsynets sider finner du en mer detaljert beskrivelse om hva personopplysninger er. (www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger)

Personopplysningsloven regulerer hvordan virksomheter kan behandle personopplysninger. I tillegg finnes det flere andre lover, slik som Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), markedsføringsloven og bokføringsloven, som gir retningslinjer for hvordan personopplysninger kan behandles. Skandia Smarthus ivaretar kundenes personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende lovverket.

Personopplysninger som behandles

Når du blir kunde hos Skandia Smarthus er det nødvendig for oss å innhente og bruke personlige data om deg for å kunne administrere kundeforholdet og innfri våre forpliktelser til deg som kunde.

De fleste personopplysningene samler vi inn direkte fra deg. Enkelte ganger innhenter vi opplysninger fra andre kilder. For eksempel kan vi gjøre en kredittsjekk i kjøpsprosessen. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men manglende personopplysninger kan gjøre at vi ikke får levert de tjenestene du ønsker.

Vi behandler i hovedsak følgende personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon, slik som navn, adresse, e-mail og telefon
 • Kommunikasjon, slik som dine henvendelser til vårt kundesenter og øvrig korrespondanse
 • Betalingsinformasjon, slik som kortnummer og betalingsmetode
 • Innloggingsinformasjon, slik som brukernavn og passord, og annen informasjon som er nødvendig for å gi tilgang til selvbetjeningsløsningene våre (Min Side, app, etc.),
 • Teknisk informasjon, slik som cookies fra besøkende til våre nettsider og nettbutikk

Formålet med behandlingen

Vi behandler dine personopplysninger først og fremst i forbindelse med kundeadministrasjon, herunder kontaktinformasjon, kommunikasjon, betalingsinformasjon, sol-produksjonsinformasjon. Vi behandler innloggingsinformasjon og teknisk informasjon for å levere våre onlinetjenester. Vårt rettslige grunnlag for denne behandlingen er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, samt fordi det er i vår legitime interesse å tilrettelegge for våre onlinetjenester.

Vi behandler også dine personopplysninger for å sende ut og behandle kundeundersøkelser. Til dette bruker vi hovedsakelig kontaktinformasjon. Vårt rettslige grunnlag for dette er vår legitime interesse i å forbedre våre produkter og tjenester.

For å gi deg informasjon og markedsføring om våre produkter og tjenester behandler vi hovedsakelig demografisk informasjon, kontaktinformasjon og forbruksinformasjon. Vårt rettslige grunnlag for dette er vår legitime interesse i å gi deg relevante tilbud og informasjon, eller ditt samtykke som beskrevet under (behandling av personopplysninger med ditt samtykke). Vår markedsføring kan være tilpasset våre antakelser om dine interesser basert på informasjon vi har om deg (profilering).

Vi kan også bruke personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlig med de som er nevnt ovenfor, slik som bokføringsformål, for å undersøke og avdekke eventuelle ulovligheter, og for å forsvare, gjøre gjeldende eller håndtere eventuelle krav, klager og tvister som måtte oppstå.

Vi bruker personopplysninger i f.eks Google AdWords og på Facebook for å unngå at du som kunde blir eksponert for unødig reklame.

Behandling av personopplysninger med ditt samtykke

I noen tilfeller trenger vi ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine. Det gjelder blant annet dersom vi ønsker å sende deg markedsføring for produkter og tjenester som ikke er relatert til kundeforholdet ditt hos oss, eller dersom vi ønsker å utlevere personopplysningene dine til tredjepart, for eksempel samarbeidspartnerne våre, slik at du kan kontaktes av dem for å motta eksklusive rabatter og tilbud.

Hvis vi ber deg om ditt samtykke, vil det alltid fremgå klart og tydelig hva vi ber om samtykke til og hvilke av dine personopplysninger vi ber om å få behandle. Du kan når som helst administrere dine samtykker ved å kontakte kundeservice.

Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Utlevering av personopplysninger

Skandia Smarthus er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og at de personopplysninger vi behandler ikke misbrukes eller kommer på avveie. Vi vil kunne dele dine personopplysninger med våre databehandlere som arbeider som underleverandører for oss. Når vi gjør dette forsikrer vi oss om at dine personopplysninger ikke blir brukt til annet formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med oss.

Sikker oppbevaring av personopplysninger

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Derfor gjør vi det vi kan for å sikre at disse ikke kommer på avveie. Vi har implementert nødvendige fysiske, tekniske og administrative tiltak for å ivareta din sikkerhet.

Sletting av personopplysninger

Vi oppbevarer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formål de ble innhentet for. Dette er kriteriene som vi vil bruke når vi avgjør hvor lenge dine personopplysninger skal oppbevares:

–          Etter at ditt kundeforhold med oss har opphørt, vil vi lagre opplysninger i den perioden som kreves etter gjeldende lov (slik som bokførings- og skattelovgivning)

–          Vi lagrer opplysninger slik som kontaktinformasjon, kommunikasjon og sol-produksjonsinformasjon like lenge som relevante foreldelsesfrister for potensielle krav (typisk i tre til fem år etter at et krav kan gjøres gjeldende)

–          Vi lagrer opplysninger knyttet til markedsføring, slik som kontaktinformasjon, like lenge som du har gitt ditt samtykke til at vi kan kontakte deg med markedsføringshenvendelser

Dine rettigheter

Alle kunder har lovfestede rettigheter i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Du har følgende personvernrettigheter:

 • Rett til informasjon. Du har rett til å få mer informasjon om vår bruk av dine personopplysninger.
 • Rett til innsyn. Du har rett til å få en kopi av personopplysninger vi har om deg.
 • Rett til korrigering. Det er viktig at den informasjonen vi har om deg er korrekt. Du har rett til å korrigere eller supplere dine personopplysninger dersom de er feil eller unøyaktig.
 • Rett til sletting. Du har rett til å få dine personopplysninger slettet. Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for og vi ikke lenger trenger de for å overholde en lovpålagt forpliktelse.
 • Rett til begrensning. Du har rett til å be om at vi begrenser vår bruk av dine personopplysninger.
 • Rett til dataportabilitet. Du har rett til å be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Rett til å protestere. Du har rett til å protestere mot vår bruk av dine personopplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Om du ønsker å utøve noen av disse rettighetene kan du ta kontakt med kundeservice. Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt begrensninger i lov.

Dersom du mener vi ikke overholder dine rettigheter håper vi at du tar kontakt med oss slik at vi kan gi deg informasjon, og oppklare eventuelle misforståelser. Du har også mulighet til å klage direkte til Datatilsynet.

Bruk av informasjonskapsler (Cookies)

«Cookies» – eller informasjonskapsler – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. Du kan lese mer om Skandia Smarthus bruk av informasjonskapsler her.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed dersom endringene er av betydning for deg.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å bruke dine personvernrettigheter.

Skandia Smarthus AS

Telefon: 38 60 15 00

E-post: personvern@skandiasmarthus.no

Adresse: Dronningensgate 3, 4610 Kristiansand

Effektiv Dato: Mars 08, 2019

Cookies

Om informasjonskapsler (cookies)

Loven krever at Skandia Smarthus informerer om bruk av cookies på Skandiasmarthus.no

 • 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å bruke Skandiasmarthus.no samtykker du til informasjonskapsler som lagres i din nettleser.

Nettsidene våre benytter seg av informasjonskapsler. Dette er en liten tekstfil som lagres på din PC, og som brukes til å forenkle din bruk av vårt nettsted ved gjentagende besøk. Vi lagrer ingen personlige data i våre informasjonskapsler, og vi kan ikke spore informasjon tilbake til deg basert på innholdet i informasjonskapslene.

Nettsidene våre benytter seg av 2 typer informasjonskapsler. Den første er en permanent fil som lagres på din PC. Den inneholder informasjon om endringer som er foretatt siden sist du besøkte vårt nettsted og oppdaterer disse. Dette betyr at du får tilgang til oppdatert informasjon, samtidig som uendret informasjon lastet raskere direkte fra din egen PC.
Den andre typen informasjonskapsel kalles en «session cookie». Serveren vår sender denne til din PC når du besøker nettsiden vår. Denne typen informasjonskapsel lagres ikke på din PC, og den fjernes automatisk når du lukker nettleseren.

Hvordan slå av/på informasjonskapsler

Du kan selv velge om du vil akseptere informasjonskapsler eller ikke. De fleste nettlesere aksepterer dem automatisk, men du har full frihet til å endre dette ved å skru av denne funksjonaliteten helt eller delvis i nettleseren. Husk likevel at bruk av våre nettsider og tjenester vil bli redusert hvis du velger å slå av bruk av informasjonskapsler.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics på våre sider. Derfor kan du av og til se informasjonskapsler hvis navn starter med __utm.

__utmz ser hvor du kommer fra (søkemotor, nøkkelord, link, etc.) når du landet på våre sider.

__utmt brukes til å begrense antall forespørsler som skjer via Analytics.

__utma holder styr på hvor mange ganger du har vært inne på våre sider, slik at vi kan se hvor mange brukere vi har som er inne for første gang og hvor mange som kommer innom våre sider oftere.

__utmb og __utmc holder styr på hvor lenge du befinner deg inne på våre sider, og hvor lenge besøket varer. Disse slettes når du forlater våre sider. Klikk her for å lese mer om personvern hos Google