Ofte stilte spørsmål

Solceller generelt

Har vi nok sol i Norge?

Ja! Norge har svært gode forhold for solceller. Det er nesten like mye sol i Norge som i f.eks Tyskland. I tillegg gir solcellepanelene best effekt i kaldere klima.

Her kan du lese mer om Sol og Solceller i Norge.

 

Hvordan fungerer et solcelleanlegg?

Et solcelleanlegg består av solceller som monteres på taket og kobles sammen mot en vekselretter. Denne er igjen koblet til sikringsskapet og strømnettet. Når solen skinner på panelene, omgjør solcellene energien fra sola til likestrøm. Likestrømmen går videre til vekselretteren som endrer denne til vekselstrøm. Det gjør at du kan bruke strømmen i huset ditt. Om solcellene produserer mer strøm enn du bruker kan du selge overskuddet ut på strømnettet. Alt dette skjer automatisk uten at du trenger å gjøre noe.

Hva er fordelene med Solstrøm?

Med solceller eller soltakstein på taket vil du nyte godt av din egenproduserte, miljøvennlige solstrøm i mange tiår fremover. Strømregningene dine vil bli lavere, og du er mindre utsatt for variasjoner i strømprisen.

Hvor mye strøm vil solcellene produsere?

Solcellene omgjør ca 10-20% av solenergien til strøm. Det er mange faktorer som avgjør hvor stor produksjonen vil være; beliggenhet, takvinkel, takretning og skygge. Man kan regne 800-1200kWh i årsproduksjon per kWp installert effekt.

Hva slags soltakstein bruker SkandiaSmarthus?
Soltaksteinene vi bruker leveres Skarpnes, norsk kvalitetsprodusent, med gode garantiordninger som forringes minimalt over tid. Soltakstein fra Skarpnes er blant de beste i klassen på produksjonsprosessen, og soltaksteinene er fremstilt med minimal innvirkning på miljøet.

Solceller teknisk

Hva er en inverter eller vekselretter?

En inverter eller vekselretter er montert mellom solcellene og strømnettet. Vekselretteren omdanner strømmen fra solcellene (likestrøm, eller DC) til vekselstrøm (AC). Dette gjør at du kan benytte strømmen i huset eller selge den ut på strømnettet.

Hva er kWh?

En kilowattime er energimengden som tilsvarer et effektforbruk på en kilowatt (1000W) over en periode på én time.

Hva er kWp?

Enheten kWp står for kilowattpeak og måler toppeffekten som solcellepanelet kan produsere under gitte forutsetninger. Alle solcellemodulene er testet i laboratorier i henhold til standardiserte testrutiner.

Hvordan foregår monteringen?
Vi monterer alltid på et tidspunkt som er avtalt med deg. Montering skal skje med minst mulig forstyrrelse. Når panelene monteres på taket ditt skjer det ved at et team på 2-3 teknikere kommer hjem til deg, og så bruker de typisk en eller to dager på å feste panelene på taket, avhengig av hvor stort taket er, hva slags sikring som trengs for at vi skal jobbe trygt, og hva slags taktekking du har. Deretter kobler elektrikeren anlegget til sikringsskapet og driftsetter anlegget. Nettselskapet ditt monterer en ny strømmåler som også registrerer strømmen du sender ut på nettet og skal ha betalt for. Da er jobben gjort!
Hva med snø?
Snøen vil trolig gli lettere av panelene enn den gjør av taket ditt i dag, fordi de er laget av glass. På grunn av den mørke fargen vil den også smelte lettere. Dersom det kommer store mengder snø, så kan du børste med en kost for å få bort snøen og sikre deg strømproduksjon. Vi har uansett snølastkravene for ditt område og tilpasser innfestingen av panelene så de tåler norske forhold. Det er altså ikke nødvendig å måke vekk snøen.
Hva skjer hvis teknologien blir veldig mye bedre?
Socelleteknologien er i jevn utvikling. En tommelfingerregel er at teknologien blir én prosent bedre per år. Det betyr at det lønner seg for deg å kjøpe nå og planlegge å ha anlegget ditt i lang tid. En av de store fordelene med solcellepaneler er at det er en stabil og varig teknologi. Effektgarantien fra fabrikken er på 25 år eller mer. Et anlegg kan godt fortsette å produsere strøm etter 30 og 40 år. Det vil si at når det er tid for å bytte ut anlegget ditt kan du se frem til en betydelig økt strømproduksjon.

Solceller økonomisk

Er Solstrøm lønnsomt?

Det korte og klare svaret er: Ja, solstrøm, enten du velger solceller og soltakstein, så er det lønnsomt.

Hvordan er regnestykket?

Solstrøm vil redusere strømkostnadene dine. Noen ganger med litt, andre ganger med mye (innimellom vil du faktisk få betalt for strømmen du produserer!). Reduserte strømkostnader er avhengig av hvor mye sola skinner, men fremtiden ser lys ut for de som installerer solceller. Allerede det første året, når solcellene produserer mye strøm om sommeren, sparer du penger. Om vinteren produserer solcellene langt mindre. Solcelleanlegget vil produsere strøm i flere tiår. I mellomtiden går strømprisen opp, både på grunn av inflasjon og på grunn av økte avgifter, investeringer i strømnettet og økt handel av strøm med utlandet. Det betyr at solstrømmen blir et bedre og bedre regnestykke i forhold til strøm du kjøper fra nettet. Solceller er bra for miljøet og bra for lommeboken din. Så enkelt er det.