Når taket produserer strøm

Solcelletakstein er en lønnsom og elegant løsning for taket. Vi har levert Soltakstein til en fantastisk flott hytte på Vestlandet.

Med solcelletakstein har du flere muligheter enn med solcellepaneler, både med tanke på plassering, utseende og effektivitet. Man slipper å legge vanlig tak i tillegg, som betyr at dette er et bedre valg for de som bygger nytt hus eller legger nytt tak.

De nye solcelletaksteinene har et moderne design. De er flate, sorte og blanke, og gir et svært elegant utseende på huset. På den måten kan de sammenlignes med kostbare glaserte teglstein. De er utviklet med de samme kravene til kvalitet som Skarpnes har hatt til sine takstein i over 100 år.

Når man produserer egen strøm får man mulighet til å selge overskuddet tilbake til strømnettet. Prisen man får for den solgte strømmen avhenger av hvilken strømleverandør man inngår avtale med. Skandia Smarthus tilbyr en god plusskundeavtale gjennom søsterselskapet SkandiaEnergi.