3. INSTALLASJON OG TILKOBLING

Skandia Smarthus har i mellomtiden organisert alt som må til av materialer og logistikk. For oss er det viktig at du opplever en sømløs leveranse.

Ca. en uke før installasjon og tilkobling blir du kontaktet av prosjektansvarlig for å koordinere tilgang til boligen og andre detaljer rund selve installasjonen.

En installasjon består av to leveranser.  Det er installasjonen av solcellepaneler/soltakstein på taket og installasjon av elektrisk anlegg (inverter, tilkobling til sikringsskap og kabling).

All tilkobling og installasjon utføres iht forskrifter med sertifisert personell.

Skandia Smarthus er ansvarlige for igangsetting av anlegget. Anlegget vil alltid bli testet slik at vi er sikre på at alt fungerer som det skal.

Installasjon og tilkobling avsluttes med at Skandia Smarthus sender inn ferdigmelding og informerer om i driftssetting til nettselskap.