Er solstrøm lønnsomt?

Norge er som kjent godt egnet for Solstrøm, men er det virkelig lønnsomt, og hvor lang er nedbetalingstiden?

For å regne lønnsomhet på solceller er det viktig å vite hvilken effekt man vil få på  flaten der man vil installere anlegget. Her er det mange faktorer som spiller inn, blant annet:

  • Geografisk plassering i forhold til solinnstråling gjennom året
  • Lokale sol/skygge forhold slik som trær og fjell
  • Himmelretningen panelene vil vende mot
  • Lokale værforhold
  • Vinkel på taket

Tar man disse faktorene med og prisen for selve anlegget kan man regne seg frem til en pris pr. kWh anlegget vil produsere gjennom sin levetid.

Ønsker man å regne ut når anlegget er «nedbetalt» må man i tillegg spå inn i fremtiden om prisutviklingen i strømmarkedet. Dette er ikke enkelt, men Statnett og OED har kommet med spådommer om 4 prosent årlig økning i totalprisen til forbruker (dette omfatter strøm, nettleie, elavgift og moms), vi tør ikke spå mer enn 2% prisvekst, selv om vi ser mange av våre konkurrenter legger opp til 8% inn i sine kalkyler for lønnsomhet.

Her følger en oppstilling av hvordan et slikt regnestykke ser ut for to like anlegg på 4,3kWp installert i Kristiansand og Mosjøen

  Mosjøen Kristiansand
Anleggskostnad 69.750,- 69.750,-
kWp 4,3 4,3
Takvinkel 22 22
Himmelretning Syd Syd
Årlig produksjon 3250 kWh 4320 kWh
Garanti 25 år 25 år
Forventet levetid 30 år + 30 år +
Pris pr kWh – garantitid 0,92 0,69
Pris pr kWh – forventet levetid (30 år) 0,78 0,59
Forventet årlig prisvekst 2% 2%
Tilbakebetalingstid 14 år 11 år

 

Invester i solstrøm idag

Statnett/OED i sine spådommer  om fremtidige strømpriser, vil gi en pris på hele kr  2,99 – 3,18 pr. kWh i 2043. Da er det en god og langsiktig forsikring i forutsigbar strømkostnad å investere et solstrøm-anlegg i dag.

Solinnstråling og anleggseffekt regnes ut ved bruk av PVGIS, et verktøy for det finner du her:

Sjekk mulighetene for solstrøm på ditt tak her