Er det nok sol i Norge for solceller?

Det korte svaret er JA!. Det er mer enn nok sol i Norge til at investeringen i et solstrøm-anlegg vil svare seg.

Her i nord har vi riktignok ikke like mange soldager, som i sydligere strøk. Når det er sagt så avgjøres intensiteten i solinnstråling i hovedsak av breddegraden. Da ser vi at solinnstrålingen i for eksempel Oslo ligger på samme nivå som solinnstråling på årsbasis i sentrale byer mellom-Europa. Byer hvor det er installert svært mange solcelleanlegg med god økonomi.

Solceller er mest effektive ved lave temperaturer.

Solceller er mest effektive ved lave temperaturer. Den maksimal effekt av solcelle-anleggene får man ved ca. minus fem grader og effekten synker til 65 prosent når temperaturen er over 25 grader. En kald, men solrik vinterdag med reflekterende snø vil derfor kunne gi høy ytelse fra solcellene.