enova reduserer støtten bestill solceller nå

Enova reduserer støtten – Bestill Solceller nå og få full støtte!

Enova har varslet at de vil reduserer støttesatsen til elproduksjon (i hovedsak solceller og vindmøller med 2.500,- fra 1. april 2020 . 

Reduksjonen gjøres på den faste støttesatsen som blir på 7.500, satsen knyttet til installert effekt opprettholdes på 1.250 pr. kW. I tabellen ser du hvordan endringen vil påvirke støtten som kan tildeles et solstrømsanlegg på 3kWp. 

  Før 1. April 2020  Fra 1. April 2020 
Fast støttesats  10.000  7.500 
Støtte pr. installert effekt  3.750  3.750 
Sum  13.750  11.250 

 

For å sikre deg at du drar nytte av nåværende satts må ditt anlegg være ferdig installert, dokumentert og søknad registrert hos Enova senest 31. Mars 2020.  

Bestill Solceller før vinteren. 

Nå står vinteren for døren og montasje av soltak blir ofte en utfordring i områder med mye snø. Vi anbefaler derfor at Solcelle-anlegget bestilles så snart som mulig for å sikre at det mottar full Enova-støtte. 

Se vårt kampanjetilbud!

Kampanjetilbud Solcellepanel

 

Hvorfor går ENOVA støtten ned 

Enova beskriver hovedhensikten med støtten som følger: «Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet.»  Enova jobber hele tiden med å vurdere hvilke teknologier som kan klare seg i markedet med mindre hjelp, og når de kan stå helt på egne bein. Reduksjonen i støtte til solcelleanlegg er et resultat av en slik vurdering. 

«Veksten i solcellemarkedet har vært formidabel de siste årene, og hittil i år har vi støttet flere anlegg enn vi gjorde i hele 2018. Utviklingen fører til reduserte priser og økt lønnsomhet. Derfor er det riktig å nedjustere støtten noe.»  Gunnel Fotland, Enova  

Enova ser på markedet og ser at utviklingen i antallet solcelleanlegg er formidabel og allerede i september 2019 var det utdelt støtte til flere anlegg enn hele foregående år. Markedsutviklingen sammen med teknologiutviklingen gir økt lønnsomhet for solcelleanlegg.