Når taket produserer strøm

Solcelletakstein er en lønnsom og elegant løsning for taket. Vi har levert Soltakstein til en fantastisk flott hytte på Vestlandet.

Med solcelletakstein har du flere muligheter enn med solcellepaneler, både med tanke på plassering, utseende og effektivitet. Man slipper å legge vanlig tak i tillegg, som betyr at dette er et bedre valg for de som bygger nytt hus eller legger nytt tak.

De nye solcelletaksteinene har et moderne design. De er flate, sorte og blanke, og gir et svært elegant utseende på huset. På den måten kan de sammenlignes med kostbare glaserte teglstein. De er utviklet med de samme kravene til kvalitet som Skarpnes har hatt til sine takstein i over 100 år.

Når man produserer egen strøm får man mulighet til å selge overskuddet tilbake til strømnettet. Prisen man får for den solgte strømmen avhenger av hvilken strømleverandør man inngår avtale med. Skandia Smarthus tilbyr en god plusskundeavtale gjennom søsterselskapet SkandiaEnergi.

Solenergi største kraftkilde allerede i 2035.001

Solenergi blir største kraftkilde allerede i 2035

Denne høsten la Statkraft frem sin lavutslipp-prognose frem mot 2050, og de konkluderer med at Solenergi vil være den største kraftkilden allerede i 2035, og i 2050 vil være 30 ganger mer Solstrøm enn i dag.

Sol er den raskest voksende energikilden i verden og produksjonen økte med 25 prosent i fjor. Samtidig sank prisen med 20 prosent. Statkraft spår i sitt lavutslippsscenario at solkraft vil vokse raskere enn alle andre energikilder, og bli den største kilden til kraftproduksjon allerede i 2035. 

«Sol er ekstremt billig, enkelt å sette opp, og det er lite arealkonflikter. Solenergi har en stor kraft i retning av å endre verden», sier strategi- og analysesjef i Statkraft, Henrik Sætness

Det vil fortsatt skje mye innenfor Solenergi.

Sætness tror at mye fortsatt kan skje i solcellemarkedet. Hittil har man bare forbedret de solcellene som fantes da jeg var liten gutt. Det er fortsatt samme teknologi, men kostnaden har falt masse. Hva med glass? Silisium? Vi er fortsatt langt unna kostnadene ved råvarene.

– Når et produkt begynner å lages i fabrikk, enten det er biler eller flatskjermer, faller kostnadene. Slik har også kraftbransjen blitt. Den har gått fra store sentrale anlegg, til solteknologi fra fabrikk. Og kostnadene stuper, sier Sætness.

Årlig analyse av globale energitrender.

Statkraft legger hvert år frem en analyse hvor de ser på globale energitrender og de norske mulighetene i et energimarked som utvikler seg raskt. Analysen tar utgangspunkt i kjente teknologier, og forutsetter det Statkraft beskriver som en optimistisk og realistisk videreføring av dagens trender innen fornybar og grønn teknologi.

I analysen anslår Statkraft at verden i 2050 vil ha 30 ganger mer Solstrøm enn i dag, og at dette vil dekke hele 40% av energiproduksjonen. Bakgrunnen for denne veksten er at Solenergi er billig å bygge ut, og det krever mindre areal enn for eksempel vindkraft.

Andre funn i analysen er:

 • 8 ganger mer vindkraft enn i dag
 • Vindkraft vil dekke 30 % av kraftproduksjonen
 • Dobbelt så stort elektrisitetsbehov som i dag
 • 43 % lavere oljeetterspørsel
 • 20 ganger større strømforbruk innen transport
 • 44 % lavere klimagassutslipp
 • Olje passerer kull som største utslippskilde i 2040
 • Gass passerer olje som største utslippskilde i 2045
enova reduserer støtten bestill solceller nå

Enova reduserer støtten – Bestill Solceller nå og få full støtte!

Enova har varslet at de vil reduserer støttesatsen til elproduksjon (i hovedsak solceller og vindmøller med 2.500,- fra 1. april 2020 . 

Reduksjonen gjøres på den faste støttesatsen som blir på 7.500, satsen knyttet til installert effekt opprettholdes på 1.250 pr. kW. I tabellen ser du hvordan endringen vil påvirke støtten som kan tildeles et solstrømsanlegg på 3kWp. 

  Før 1. April 2020  Fra 1. April 2020 
Fast støttesats  10.000  7.500 
Støtte pr. installert effekt  3.750  3.750 
Sum  13.750  11.250 

 

For å sikre deg at du drar nytte av nåværende satts må ditt anlegg være ferdig installert, dokumentert og søknad registrert hos Enova senest 31. Mars 2020.  

Bestill Solceller før vinteren. 

Nå står vinteren for døren og montasje av soltak blir ofte en utfordring i områder med mye snø. Vi anbefaler derfor at Solcelle-anlegget bestilles så snart som mulig for å sikre at det mottar full Enova-støtte. 

Se vårt kampanjetilbud!

Kampanjetilbud Solcellepanel

 

Hvorfor går ENOVA støtten ned 

Enova beskriver hovedhensikten med støtten som følger: «Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet.»  Enova jobber hele tiden med å vurdere hvilke teknologier som kan klare seg i markedet med mindre hjelp, og når de kan stå helt på egne bein. Reduksjonen i støtte til solcelleanlegg er et resultat av en slik vurdering. 

«Veksten i solcellemarkedet har vært formidabel de siste årene, og hittil i år har vi støttet flere anlegg enn vi gjorde i hele 2018. Utviklingen fører til reduserte priser og økt lønnsomhet. Derfor er det riktig å nedjustere støtten noe.»  Gunnel Fotland, Enova  

Enova ser på markedet og ser at utviklingen i antallet solcelleanlegg er formidabel og allerede i september 2019 var det utdelt støtte til flere anlegg enn hele foregående år. Markedsutviklingen sammen med teknologiutviklingen gir økt lønnsomhet for solcelleanlegg. 

Solstrøm øker verdien på huset

Det er velkjent at et solstrøm-anlegg enten det er solcellepanel eller soltakstein vil redusere boligens strømutgifter. Nå er det også slått fast at Solstrøm-anlegget øker verdien på huset.

I en fersk studie har Vattefall og Sveriges Landbruksundiversitet undersøkt hvordan et solcelleanlegg påvirker verdien på huset. Undersøkelsen omfattet 8.000 hjem med solceller og 50.000 andre boliger solgt i perioden 2012-2018. Det er også tatt hensyn til tomteareal, boareal, antall rom, byggeår og en rekke andre miljø- og sosioøkonomiske faktorer, og man har sammenlignet prisene på hus med og uten solceller. Konklusjonen i studien er at solceller øker verdien på huset med 14 prosent mer enn kostnaden med solcellene.

Solceller er kort sagt god butikk
Lavere strømkostnader og 14% ekstra verdi på investeringen i solstrømanlegget gjør solceller til god butikk. I tillegg oppnår man et mer miljøvennlig hus, og de fleste hus med solcelle-anlegg vil kvalifisere for grønne boliglån, slik at oppnår lavere rente boliglån.

Vil du øke verdien på huset, så sjekke dine muligheter for Solstrøm her

Soltakstein er fremtidens tak

Skandia Smarthus er leverandør av Skarpnes flat Soltakstein. En god løsning for fremtidens tak. Med Soltakstein får du et pent og holdbart tak, som i tillegg produserer strøm.

Skarpnes flat solcelletakstein er takstein hvor solcellepanelet er en del av taksteinen.

Med Skarpnes flat solcelletakstein har du flere muligheter enn med solcellepaneler, både med tanke på plassering, utseende og effektivitet. Man slipper å legge vanlig tak i tillegg, som betyr at dette er et bedre valg for de som bygger nytt hus eller legger nytt tak.

De nye solcelletaksteinene har et moderne design. De er flate, sorte og blanke, og gir et svært elegant utseende på huset. På den måten kan de sammenlignes med kostbare glaserte teglstein. De er utviklet med de samme kravene til kvalitet som Skarpnes har hatt i over 100 år.

Når man produserer egen strøm får man mulighet til å selge overskuddet tilbake til strømnettet. Prisen man får for den solgte strømmen avhenger av hvilken strømleverandør man inngår avtale med. Skandia Smarthus tilbyr en god plusskundeavtale gjennom søsterselskapet SkandiaEnergi.

Bli en del av fremtidens energiløsning du også – Sjekk ditt tak her!

Integrert solcellepanel - kostnadseffektiv solstrøm-løsning

Integrerte Solcellepanel – Er dette Stavangers mest lønnsomme tak?

Skandia Smarthus har installert det som må være et av Stavangers mest lønnsomme tak. Taket som har integrerte Solcellepanel gir totalt 15 kWp strøm gjennom året. Noe som kan dekke opptil 30% av boligens strømforbruk

Ekstra lønnsomt med integrerte Solcellepanel

Installasjon av Solstrøm gir både direkte besparelser på strømregningen og man kan videreselge strømmen man ikke bruker selv.

Løsningen for Solstrøm som ble valgt i Stavanger var integrerte Solcellepanel. Da utgjør Solcellepanelene selve taket. På den måten legges Solcellepanelene direkte på takets lekter, og man sparer utgiftene til f.eks takstein eller annet takdekke.

Dersom man bygger nytt eller må rehabilitere taket, så er dette en kostandsbesparende løsning sammenlignet med andre løsninger for Solstrøm.

For den som skal bygge nytt eller planlegger å rehabilitere et gammelt tak er det derfor ikke lenger noen grunn til å velge bort solceller.

En estetisk løsning

Et jevnt sort og blankt tak med integrerte solcellepanel er for mange en mer estetisk løsning enn tradisjonelle Solcellepanel. På den måten bidrar integrerte Solcellepanel til å heve boligens utseende.

«Kombinasjonen av estetikk, kostnadseffektivitet og ikke minst, positiv miljøpåvirkning er viktig for oss når vi har lansert denne løsningen for Solstrøm-tak», sier Arnt Aske, administrerende direktør i Skandia Smarthus

Integrert Solcellepanel – komplett solcelletak med alt inkludert

Skandia Smarthus tilbyr en rekke løsninger for Solstrøm. Vi har løsninger for tradisjonelle Solcellepanel, integrerte solcellepanel, takstein med solceller integrert, og en egen Solstrømløsning for flate tak.

Alle typer løsninger leveres komplett og klare til å levere strøm. I Stavanger ble installasjonen ferdigstilt på en onsdag og allerede dagen etter produserte boligen sin egen strøm.

Alle løsninger leveres med garanti

Uansett hvilken løsning man ønsker for Solstrøm, så leveres disse med garanti. Vi benytter Solcellepanel og Solcelletakstein fra de mest anerkjente produsentene i verden. Solcellepanelene har 25 års fabrikk garanti med 80% nominell ytelse.

Sjekk ditt tak her

Solstrøm – egenprodusert strøm til en brøkdel av dagens strømpris

Prisen på den strømmen du får levert til daglig over nettet omfattes av Nettleie, Forbrukeravgift, Kraftpris og Moms. I første kvartal 2019 utgjorde dette totalt 1,24 kr/kWh. i gjennomsnitt for norske husholdninger.

Solstrøm – strøm uten avgifter

Med et solstrømanlegg kan du produsere din egen strøm til en brøkdel av dagens strømpris. Den strømmen du produserer og bruker selv omfattes ikke av noen avgifter. Investeringskostnaden for solstrømanlegget er den eneste kostnadsdriver på egenprodusert strøm. Et solstrømanlegg fortsetter å produsere strøm til samme lave pris uavhengig av effekttariffer og utenlandskabler.

Solstrøm  – en god investering

Fordeler du investeringskostnaden på anleggets forventede totalproduksjon får du en kWh pris på en brøkdel av markedets strømpris. Et solstrømanlegg på 4.3 kWp med en forventet årlig produksjon på 4.300 kWh og totalpris etter Enovastøtte på 69.750 vil fordelt over 30 år gi en pris pr. kWh på 59 øre. Regner man i tillegg inn forventet prisøkning på strøm, så vil egenprodusert strøm bli svært mye rimligere enn den strømmen man kjøper over nett.

 

 

 

 

Er solstrøm lønnsomt?

Norge er som kjent godt egnet for Solstrøm, men er det virkelig lønnsomt, og hvor lang er nedbetalingstiden?

For å regne lønnsomhet på solceller er det viktig å vite hvilken effekt man vil få på  flaten der man vil installere anlegget. Her er det mange faktorer som spiller inn, blant annet:

 • Geografisk plassering i forhold til solinnstråling gjennom året
 • Lokale sol/skygge forhold slik som trær og fjell
 • Himmelretningen panelene vil vende mot
 • Lokale værforhold
 • Vinkel på taket

Tar man disse faktorene med og prisen for selve anlegget kan man regne seg frem til en pris pr. kWh anlegget vil produsere gjennom sin levetid.

Ønsker man å regne ut når anlegget er «nedbetalt» må man i tillegg spå inn i fremtiden om prisutviklingen i strømmarkedet. Dette er ikke enkelt, men Statnett og OED har kommet med spådommer om 4 prosent årlig økning i totalprisen til forbruker (dette omfatter strøm, nettleie, elavgift og moms), vi tør ikke spå mer enn 2% prisvekst, selv om vi ser mange av våre konkurrenter legger opp til 8% inn i sine kalkyler for lønnsomhet.

Her følger en oppstilling av hvordan et slikt regnestykke ser ut for to like anlegg på 4,3kWp installert i Kristiansand og Mosjøen

  Mosjøen Kristiansand
Anleggskostnad 69.750,- 69.750,-
kWp 4,3 4,3
Takvinkel 22 22
Himmelretning Syd Syd
Årlig produksjon 3250 kWh 4320 kWh
Garanti 25 år 25 år
Forventet levetid 30 år + 30 år +
Pris pr kWh – garantitid 0,92 0,69
Pris pr kWh – forventet levetid (30 år) 0,78 0,59
Forventet årlig prisvekst 2% 2%
Tilbakebetalingstid 14 år 11 år

 

Invester i solstrøm idag

Statnett/OED i sine spådommer  om fremtidige strømpriser, vil gi en pris på hele kr  2,99 – 3,18 pr. kWh i 2043. Da er det en god og langsiktig forsikring i forutsigbar strømkostnad å investere et solstrøm-anlegg i dag.

Solinnstråling og anleggseffekt regnes ut ved bruk av PVGIS, et verktøy for det finner du her:

Sjekk mulighetene for solstrøm på ditt tak her

Skandia Smarthus partner med innovasjonsvinner – Skarpnes flat Solcelletakstein er nominert til innovasjonspris

Skarpnes Flat Solcelletakstein med integrert solcellepanel er en nyutviklet takstein for norske forhold. Skandia Smarthus har enerett på direktesalg av denne taksteinen, og har allerede venteliste på levering.

Solcelletakstein er fremtiden, sier Arnt Aske, administrerende direktør i Skandia Smarthus. Vi opplever stor interesse for denne taksteinen, og vi har allerede solgt soltakstein til flere hus.

Takstein med solceller er en ny type teknologi som kamuflerer solcellepanelet i resten av taket. Ved å bygge taket med solcelletakstein har man mange muligheter, både med tanke på plassering, utseende og effektivitet. Man slipper å legge vanlig tak i tillegg, som betyr at dette er et bedre valg for de som bygger nytt hus eller ønsker å renovere taket.

De nye solcelletaksteinene har et moderne design. De er flate, sorte og blanke, og gir et svært elegant utseende på huset. På den måten kan de sammenlignes med kostbare glaserte teglstein. De er utviklet med de samme kravene til kvalitet som Skarpnes har hatt i over 100 år.

Når man produserer egen strøm får man mulighet til å selge overskuddet tilbake til strømnettet. Prisen man får for den solgte strømmen avhenger av hvilken strømleverandør man inngår avtale med. Skandia Smarthus tilbyr en god plusskundeavtale gjennom søsterselskapet SkandiaEnergi.

Bli en del av fremtidens energiløsning du også!

 

 

Solcelle takstein

SOLCELLETAKSTEIN ER FREMTIDEN
Takstein med solceller er en ny type teknologi som kamuflerer solcellepanelet i resten av taket. Ved å bygge taket med solcelletakstein har man flere muligheter enn med solcellepaneler, både med tanke på plassering, utseende og effektivitet. Man slipper å legge vanlig tak i tillegg, som betyr at dette er et bedre valg for de som bygger nytt hus eller legger nytt tak. Kostnadene for solcelletakstein har lenge vært er en god del høyere enn vanlige solcelleanlegg med priser på rundt 3.500 kroner per kvadratmeter. I dag kan Skandia Smarthus i samarbeid med Skarpnes og Sun-Net tilby norskproduserte solcelletakstein utviklet for Skandinaviske forhold til en pris rundt 2.000 per kvadratmeter. Denne taksteinen har et moderne design med de samme kravene til kvalitet som Skarpnes har hatt i over 100 år. For de fleste hus vil det være formålstjenlig å produsere mellom 6.000 og 9.000 kWt i året.

Bli en del av fremtidens energiløsning du også!

 • 1
 • 2